SMITTEVERNREGLER FOR SVØMMING

Vi anbefaler også et besøk hos våre andre viktige støttespillere


VI FØLGER GJELDENDE ANBEFALINGER FRA NORGES SVØMMEFORBUND

Norges Svømmeforbunds koronavettregler


Idrettslaget/foreningen er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Dette krever et godt samarbeid mellom trenere/instruktører/frivillige, deltakere, foresatte og andre som er tilknyttet aktiviteten.

Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under covid-19-utbruddet. De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:

  1. Syke personer skal holde seg hjemme
  2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
  3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Se mer om hovedprinsippene under Smitteforebyggende tiltak i Helsedirektoratets smittevernveileder for idrett. Se også covid-19-forskriften (lovdata.no).

 

NSF oppfordrer også alle klubber til å sette seg inn i Folkehelseinstituttets (FHI) råd for idrett og svømming, Helsedirektoratets regler for arrangementer og FHIs råd for arrangementer, samlinger og aktiviteter.

 

Koronavettreglene til Norges Svømmeforbund oppdateres fortløpende som retningslinjer og anbefalinger fra myndighetene endres.

Reglene er sist oppdatert 14.10.20. Endringslogg finner du her. 

 

Norges Svømmeforbunds koronavettregler har følgende oppbygning:

  • Generelle regler for gjennomføring av aktivitet
  • Trening for barn
  • Trening for voksne
  • Arrangementer


Generelle regler for gjennomføring av aktivitet

Trening for barn og ungdom

Trening for voksne

Arrangementer og konkurranser

Veiledning for klubber ved trening og konkurranser/arrangement under koronavettreglene

Webinar og klubbeksempler

Tilrettelagt Koronavettkurs

                   SKÅNLAND SPORTSKLUBB           POST@SKANLANDSPORTSKLUBB.NO         TLF 45048156