Oversikt ferdighetsmerkene fra Trygg i vann

Vi anbefaler også et besøk hos våre andre viktige støttespillere


OVERSIKT OVER KRAVENE FOR DE FORSKJELLIGE FERDIGHETSMERKENE SOM FINNES.

DENNE OVERSIKTEN KAN BRUKES SOM EN VEILEDNING  FOR HVILKET KURS SOM PASSER

Rekkefølge og krav for merkene innen Begynneropplæring svømming


 

Ferdighetsmerkene for nybegynnere passer for barn og voksne som holder på å lære seg å svømme.


Vannmerket


Testøvelse 1: Eleven skal kunne "frakte" et svømmebrett som ligger i vannflaten gjennom bevegelser med armene, men uten å berøre det. Eleven må frakte brettet minst fem meter uten å berøre det!


Testøvelse 2: Eleven står i hoftedypt vann og lar en partner sprute vann på seg. Det er lov å beskytte seg med armene, men ikke å snu seg vekk. Eleven må la seg sprute på i minst 15 sekunder, og hendene skal ikke holdes foran ansiktet!


Hvalmerket


1. Holde pusten -> hodet under vann -> åpne øynene


2. Holde pusten -> dykke ned -> hente gjenstander på bunnen


3. Holde pusten -> dykke mellom beina på en partner


4. Holde pusten -> hoppe fra bassengkanten -> hente gjenstander fra bunnen


Skilpaddemerket


5. Holde pusten -> flyte på magen -> linjeholdning


6. Holde pusten -> flyte på ryggen -> linjeholdning -> puste


7. Holde pusten -> hoppe fra bassengkanten -> flyte opp på magen -> linjeholdning


8. Holde pusten -> flyte på mage -> linjeholdning -> dreie på ryggen -> puste -> linjeholdning


9. Holde pusten -> flyte -> balansere på mage og rygg i linjeholdning med tilpasset pust


Pingvinmerket


10. Gli på magen -> linjeholdning


11. Gli på ryggen -> linjeholdning


12. Gli i linjeholdning med dreining fra mage til rygg -> puste -> dreie tilbake på magen


13. Gli med crawlbeinspark på mage -> linjeholdning


14. Gli med crawlbeinspark på ryggen -> linjeholdning -> puste -> drei kroppen på magen -> crawlbeinspark


15. Hoppe -> flyte opp -> linjeholdning på mage -> crawlbeinspark -> dreie på ryggen -> tilpasset pust


Selungenmerket


16. Sculling + crawlbeinspark på mage og rygg -> linjeholdning -> rytmisk pusting


17. Crawlsvømming uten pust


18. Crawlsvømming -> rytmisk pusting -> linjeholdning


19. Ryggsvømming -> linjeholdning -> puste


20. Glistup fra bassengkanten -> crawlsvømming med pust


Selmerket


Læringsmål

•  Kunne svømme crawl og rygg på et videregående nivå

•  Kunne varsle om hjelp (1-1-3), benytte «forlenget arm» og kaste redningsline/livbøye


Sjøløve merket


Læringsmål

•  Kunne utføre bryst- og butterflybevegelsen (delfinbevegelsen)

•  Kunne utføre overlevelsesflyting og H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med

redningsvest)


Delfin merket


Læringsmål

•  Kunne svømme bryst og butterfly grovkoordinert

•  Kunne svømme med klær og trå vannet


Hai merket


Læringsmål

•  Kunne svømme medley ( Alle fire svømmeartene og de tilhørende vendingene)

•  Kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger med god teknikk

•  Kunne grunnleggende livredning i vann


                   SKÅNLAND SPORTSKLUBB           POST@SKANLANDSPORTSKLUBB.NO         TLF 45048156