Vår visjon og verdier

Vi anbefaler også et besøk hos våre andre viktige støttespillere


   SKÅNLAND SPORTSKLUBB

HVIS DU LIKER VÅRE      GRATIS AKTIVITETER FOR   FOLKEHELSEN. STØTT OSS PÅ VIPPSNR. 133529VI TAKKER VÅRE FANTASTISKE SPONSORER OG STØTTESPILLERE.

DET ER IKKE MULIG Å DRIVE LAVTERSKEL IDRETT FOR BARN OG UNGE UTEN DISSE FANTASTISKE BEDRIFTENE SOM ER MED OSS HELE VEIEN!   


BRUK LOKALE BEDRIFTER, DET LØNNER SEG PÅ MANGE MÅTER !

SPØR OM LÅN OG FORSIKRING HOS VÅR HOVEDSPONSOR !

BRUK DINE LOKALE BEDRIFTER !

 

VÅRE VERDIER

 

Våre kjerneverdier skal gjelde hele klubben fra styret til utøver.

 

TRYGGHET ER VIKTIG I IDRETTEN

 

 - Medlemmer, foresatte, utøverere og samarbeidspartnere skal være sikker på at vi styrer ut fra disse prinsippene:

 - Vi følger retningslinjen til NIF og særforbundene.

 - Mobbing og oppførsel som skaper usikkerhet blant utøvere er ikke akseptert i Skånland sportsklubb.

 - Vi skal ha et klubbmiljø som er basert på gjensidig respekt og toleranse

 - Forelde og barn skal være sikker på at sikkerhet for utøveren skal være første prioritet, resultater            kommer alltid i andre rekke.

 - Informasjon og åpenhet er nøkkelen for å skape trivsel og trygghet i klubben.

 - Vi skal være den klubben som utøvere og forelde vil være en del og andre vil samarbeide med.

 

UTVIKLING

 

 - Klubben skal jobbe for at utøveren har den beste utvikling innenfor sin gren og sitt individuelle nivå.

 - Vi skal fortsatt ha fokus på å kurse trenere og innstruktører, slik at alle føler en trygghet i det de gjør.

 - Fokuset til trenere og innstruktørene skal være på utøverens personlige utvikling og mindre på resultater.

 - Tilrettelegge for de som ønsker å satse på nasjonalt nivå, innenfor klubben sine ressurser

 

SAMHOLD

 - Samhold og gjensidig støtte skal være sentralt i klubben, dette skaper trygghet og legger grunnlag for utvikling

 - Klubben skal være inkluderende for nye utøvere og imøtekommende ovenfor samfunnet rundt oss

 

Skånland sportsklubb sin visjon for 2019 og 2020

 

 - Fortsette å jobbe for en positiv og trygg klubbkultur

 - Jobbe med bygge et positivt omdømme for klubben og våre sponsorer.

 - Fortsette satsingen på etablering av skitreninger og støtteapparatet i 2019

 - Satser på kunne være minst 10 aktive skiutøvere, som deltar på lokale renn innen utgangen av 2020.

 - Etablere en barnegruppe som som deltar på klubbrenn og følger skitrening og barmarkstrening.

 - Finne 5 nye partnere/sponsorer som ser viktigheten av barneidretten på ski og i vann

 

LEGGE TIL RETTE FOR SVØMMEOPPLÆRING:

 

 - Svømeskolen :

 - jobbe for mulighet for10 nye barn på svømmekurs hvert år

 - Etablere svømmekurs og treningsgruppe for voksne.

 - Lage et lekbasert treningsopplegg som vi kan bruke 1-2 år som overgang mellom kursstigen og

    treninger på D partiet

 

 

Utviklingen av Treningspartiene

 

 - Utdanne 4 trenere til Trener 1. En på ski og 3 på svømmegruppa.

 - Kjøre 2 klubbmesterskap hvert år for å vedlikeholde sosialt samhold og styrke utviklingen på alle.

 - Fortsette rekruttering til treningspartiene, noe som bidrar til flere svømmedyktige barn

 - Etablere et B parti for de som vil satse på konkuranser.

 - Ha svømmere på 4 abroberte stevner hvert år.

 

Utstyr/anlegg

 

  - Skaffe banedelere og vogn til bassenget

  - få på plass flagg i bassenget

 

 

                   SKÅNLAND SPORTSKLUBB           POST@SKANLANDSPORTSKLUBB.NO         TLF 45048156