Sikkerhetsplan skånlan sportsklubb svømmegruppa

Vi anbefaler også et besøk hos våre andre viktige støttespillere


 

Sikkerhetsforskrifter for Bassenget

 

Svømmeinstruktør

 

 - Hovedansvarlig tilstedeværende svømmeinstruktør har gyldig autorisasjon som svømmeinstruktør i Norges

   Svømmeforbund.

 

Ordensregler :

 

- Ordensreglene skal settes opp på lett synlige steder og store nok bokstaver til å kunne leses fra rimelig

   avstand.

 

Stuping :

 - Stupetrening skal foregå i egen adskilt bane

 - Stup og hopping skal ikke skje utenfor egen bane hverken på trening eller Folkebad

 

Dypt vann

 - Barn som ikke er svømmedyktig eller mestrer å holde hodet over vann skal ikke være på dypt vann

 - Barn som har flyte anordninger eller i lag med ansvarlig voksne kan være på dypt vann

 

Leketøy i bassenget :

 - Det er kun tillatt med vannleker som svømmegruppa eller skolen har i svømmehallen.

 - flytematter skal kun brukes under spesielt oppsyn av ansvarlig voksne

 

Bruk av garderobe og rundt bassenget

 

 

 - Alle som skal bruke bassenget skal vaske seg grundig uten svømmetøy ( Følg plansjen i garderoben for "arbeidsplan")

 - Når garderoben forlates skal den se slik ut som den gjorde når du kom, søling med såpe i dusjsonen skal ikke skje

 - Bevegelse rundt bassenget skal foregå med normal gange, det er ikke lovt å springe  rundt bassenget

 - Bassenget har kapasitet til ca 60 stk, over dette antallet eller der det er stor overvekt med barn skal adgangen

   stenges, til antallet går ned.

 

Grundt/Dybt vann

 - Skille mellom grunt og dypt vann markeres ved baneskiller, skilt eller lignende. Dybden skal være klart

   markert ved den dypeste og den grunneste delen.

   (Eventuelt andre hensiktsmessige steder.)

 

Telefon

 - Telefon skal finnes i svømmehallen, dvs. ved bassenget, i betjeningsrommet eller garderoben. Den er til

   enhver tid tilgjengelig for svømmeinstruktør og badepersonell.

 

Sikkerhetsforskrifter 1

 

Førstehjelpsutstyr

 - Førstehjelpsutstyr er til enhver tid tilgjengelig for svømmeinstruktør og badepersonell. Utstyret skal være

   komplett og pleies med jevne mellomrom. Medisinskap utstyres med tanke på vanlige småskader. Tepper bør

 - ligge klart til bruk. En båre, helst en solid, flat plate egnet til løft av rygg-/hodeskadete opp av vannet, bør

 - være lett tilgjengelig.

 

Redningsutstyr

 - Redningsutstyr er plassert på hensiktsmessige steder. Dette inkluderer stenger av forskjellige lengder,

    redningsbøye/ring, eller andre flytende gjenstander som er egnet til å kaste ut, bli dratt inn med eller svømme

    med.

 

Bruk av stupanlegg

 - Når stupeanlegget/- området er i bruk skal dette skilles fra svømmeområdet med baneskiller/tau.

  

Svømmeopplæring og publikum

 - Når svømmeopplæring foregår samtidig med publikumsbading, skal svømmeopplæringsområdet adskilles

   med baneskiller/tau.

 - Ansvarlig for svømmeopplæring skal nødvendig kurs som passer med nivået på treningen

 

Badepersonell

 - Ansatt badepersonell som er tilstede er utdannet etter de regler som til enhver tid er i kraft.

 

Antall elever pr. svømmeinstruktør

 

 - En autorisert svømmeinstruktør kan undervise opp til 15 elever. Det anbefales at man reduserer dette tall i

  forbindelse med undervisning av barn på lavere alderstrinn og ferdighetsnivå. Følgende gruppeinndeling

  anbefales pr. svømmeinstruktør med instruktørutdanning:

  Alder Antall elever

  0-3 år 1 - 2

  4-6 år 2 - 6

  7-9 år 5 -10

  10 år -> 8 -15

 

Den endelige avgjørelse tas i forhold til bassengets beskaffenhet, vanntemperatur, gruppens sammensetning,

ferdighetsnivå og svømmeinstruktørs erfaring.

 

Ved trening

 - Ved treningsvirksomhet i Sportsklubbens regi, skal det alltid være en person tilstede som

   har nødvendig livredningsferdighet, lik NSF’ årlige test i livredning, og er minimum 18 år.

   SKÅNLAND SPORTSKLUBB

HVIS DU LIKER VÅRE      GRATIS AKTIVITETER FOR   FOLKEHELSEN. STØTT OSS PÅ VIPPSNR. 133529VI TAKKER VÅRE FANTASTISKE SPONSORER OG STØTTESPILLERE.

DET ER IKKE MULIG Å DRIVE LAVTERSKEL IDRETT FOR BARN OG UNGE UTEN DISSE FANTASTISKE BEDRIFTENE SOM ER MED OSS HELE VEIEN!   


BRUK LOKALE BEDRIFTER, DET LØNNER SEG PÅ MANGE MÅTER !

SPØR OM LÅN OG FORSIKRING HOS VÅR HOVEDSPONSOR !

BRUK DINE LOKALE BEDRIFTER !

                   SKÅNLAND SPORTSKLUBB           POST@SKANLANDSPORTSKLUBB.NO         TLF 45048156