Oversikt ferdighetsmerkene fra Trygg i vann

Vi anbefaler også et besøk hos våre andre viktige støttespillere


Rekkefølge og krav for merkene innen Begynneropplæring svømming


 

Ferdighetsmerkene for nybegynnere passer for barn og voksne som holder på å lære seg å svømme.


Vannmerket


Testøvelse 1: Eleven skal kunne "frakte" et svømmebrett som ligger i vannflaten gjennom bevegelser med armene, men uten å berøre det. Eleven må frakte brettet minst fem meter uten å berøre det!


Testøvelse 2: Eleven står i hoftedypt vann og lar en partner sprute vann på seg. Det er lov å beskytte seg med armene, men ikke å snu seg vekk. Eleven må la seg sprute på i minst 15 sekunder, og hendene skal ikke holdes foran ansiktet!


Hvalmerket


1. Holde pusten -> hodet under vann -> åpne øynene


2. Holde pusten -> dykke ned -> hente gjenstander på bunnen


3. Holde pusten -> dykke mellom beina på en partner


4. Holde pusten -> hoppe fra bassengkanten -> hente gjenstander fra bunnen


Skilpaddemerket


5. Holde pusten -> flyte på magen -> linjeholdning


6. Holde pusten -> flyte på ryggen -> linjeholdning -> puste


7. Holde pusten -> hoppe fra bassengkanten -> flyte opp på magen -> linjeholdning


8. Holde pusten -> flyte på mage -> linjeholdning -> dreie på ryggen -> puste -> linjeholdning


9. Holde pusten -> flyte -> balansere på mage og rygg i linjeholdning med tilpasset pust


Pingvinmerket


10. Gli på magen -> linjeholdning


11. Gli på ryggen -> linjeholdning


12. Gli i linjeholdning med dreining fra mage til rygg -> puste -> dreie tilbake på magen


13. Gli med crawlbeinspark på mage -> linjeholdning


14. Gli med crawlbeinspark på ryggen -> linjeholdning -> puste -> drei kroppen på magen -> crawlbeinspark


15. Hoppe -> flyte opp -> linjeholdning på mage -> crawlbeinspark -> dreie på ryggen -> tilpasset pust


Selungenmerket


16. Sculling + crawlbeinspark på mage og rygg -> linjeholdning -> rytmisk pusting


17. Crawlsvømming uten pust


18. Crawlsvømming -> rytmisk pusting -> linjeholdning


19. Ryggsvømming -> linjeholdning -> puste


20. Glistup fra bassengkanten -> crawlsvømming med pust


Selmerket


Læringsmål

•  Kunne svømme crawl og rygg på et videregående nivå

•  Kunne varsle om hjelp (1-1-3), benytte «forlenget arm» og kaste redningsline/livbøye


Sjøløve merket


Læringsmål

•  Kunne utføre bryst- og butterflybevegelsen (delfinbevegelsen)

•  Kunne utføre overlevelsesflyting og H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med

redningsvest)


Delfin merket


Læringsmål

•  Kunne svømme bryst og butterfly grovkoordinert

•  Kunne svømme med klær og trå vannet


Hai merket


Læringsmål

•  Kunne svømme medley ( Alle fire svømmeartene og de tilhørende vendingene)

•  Kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger med god teknikk

•  Kunne grunnleggende livredning i vann


   SKÅNLAND SPORTSKLUBB

HVIS DU LIKER VÅRE      GRATIS AKTIVITETER FOR   FOLKEHELSEN. STØTT OSS PÅ VIPPSNR. 133529VI TAKKER VÅRE FANTASTISKE SPONSORER OG STØTTESPILLERE.

DET ER IKKE MULIG Å DRIVE LAVTERSKEL IDRETT FOR BARN OG UNGE UTEN DISSE FANTASTISKE BEDRIFTENE SOM ER MED OSS HELE VEIEN!   


BRUK LOKALE BEDRIFTER, DET LØNNER SEG PÅ MANGE MÅTER !

SPØR OM LÅN OG FORSIKRING HOS VÅR HOVEDSPONSOR !

BRUK DINE LOKALE BEDRIFTER !

OVERSIKT OVER KRAVENE FOR DE FORSKJELLIGE FERDIGHETSMERKENE SOM FINNES.

DENNE OVERSIKTEN KAN BRUKES SOM EN VEILEDNING  FOR HVILKET KURS SOM PASSER

                   SKÅNLAND SPORTSKLUBB           POST@SKANLANDSPORTSKLUBB.NO         TLF 45048156